หลายคนอาจจะสงสัยว่า การดูดวงด้วยกราฟชีวิต คืออะไร ? มีที่มาอย่างไร ? คำว่า 'กราฟ' มาจากภาษาอังกฤษว่า "Graph" แปลว่าการเขียนภาพ หรือ การตั้งหลักพยากรณ์โดยวิธีเขียนแผนภูมิด้วยเส้น และเมื่อเติมคำว่า 'ชีวิต' เข้าไปด้วย จึงเป็นหลักพยากรณ์ที่ใช้หลักโหรไทยผสมฝรั่งเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักเกณฑ์เลข ๗ ของโหราศาสตร์ไทยมาดัดแปลงผสมผสาน แล้วขยายการทำนายออกไปให้กว้างยิ่งขึ้น

  

ดูดวงกราฟชีวิต

     ทางเว็บไซต์ได้ศึกษาสูตรการคำนวณกราฟชีวิต หลักการทำนายจาก 'ตำรา ทำนายโชคด้วยกราฟชีวิต' และขอขอบคุณ ห้องโหร ญาณอัศวโฆษ เมื่อศึกษาศาสตร์ด้านดูดวงด้วยกราฟชีวิตเสร็จก็จัดทำเป็นโปรแกรมดูดวง สามารถทำนายแบบออนไลน์ได้ ฟรี

 

กรอกข้อมูลเพื่อดูดวงด้วยกราฟชีวิต

 

 

     ชื่อจริง : ( ชื่อของท่านจะไม่ถูกจัดเก็บ )

 

     เพศ : ชาย หญิง

 

     วันเดือนปีเกิด :